Tematyka stwierdzenia zgonu ma dwa aspekty - medyczny i prawna. Każdy z nich ma swoją specyfikę i swoje bolączki.

Poniżej przedstawiam zestawienie aktów prawnych obecnie regulujących kwestie stwierdzania zgonu

 

 • ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych 30.01.1959r.
 • rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z 3 sierpnia 1961r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny
 • obwieszczenie Ministra(2019) Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu
 • obwieszczenie Ministra Zdrowia (2010) w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania krążenia

 

 • ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 • ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r.  o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych

 

 • ustawa o działalności leczniczej,
 • kodeks postępowania karnego,
 • ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
 • rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi,
 • rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania
 • rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu